VÅRA TJÄNSTER


DINEK är en auktoriserad redovisningsbyrå som erbjuder kvalificerade och prisvärda ekonomitjänster till små och medelstora företag. Vi hjälper till med hela eller delar av er ekonomiprocess där vi tillsammans finner den bästa lösningen för ditt företags behov.

RÅDGIVNING


Betalar jag och mitt företag rätt skatt? Aktieutdelning eller löneuttag? Firmabil eller skattefri milersättning? Det är många frågor som uppstår när man driver företag. Vi ger dig värdefulla råd kring din verksamhet.
RÅD SOM GÖR SKILLNAD


Genom att aktivt lyssna och analysera frågeställningar och idéer agerar vi som ekonomiskt bollplank för dig som kund. Vi tolkar och analyserar ekonomiska rapporter där vi sedan följer upp dessa mot utsatta mål.


Vi hjälper till att upprätta kalkyler, budget och prognoser samt identifierar skattemässiga risker och möjligheter i din verksamhet. Vi arbetar proaktivt för en smart och effektiv skatteplanering där inget lämnas åt slumpen.
EXEMPEL PÅ VÅRA TJÄNSTER


  • Ägar- och bolagsrådgivning
  • Företags-och bolagsbeskattning
  • Omstruktureringar och bolagsbildning
  • Företagsöverlåtelser
  • Generationsskifte
  • Upprätta avtal och handlingar
  • Budget, analyser och prognoser
  • Likviditetsplanering